AJ/ENGLISH 9

WHAT WOULD YOU HAVE DONE IF………..? 02/11/20

Hello everyone hope all is going well, so we have some new work for you, please watch the video below. You will talk about what you would have done in the autumn holiday if there was no corona virus and you had been free to do anything you wanted to do. So this is allowing you to practice using conditionals hooray 😀 Minimum 5 sentences and deadline 6pm Friday 06/11/20. I am using the 3rd conditional which may be new for you but I think you will be able to do it. If you need help (in Czech) look under the video. Good luck!!

To make the sentence you just say I would have (past participle). For a list of irregular verb past participles(3rd column) click here for regular verbs it is the same as normal past. For example, If there was no corona virus, I would have visited my grandmother/ gone to Croatia on holiday/ met up with my friends etc.

Třetí kondicionál (third conditional)

Třetí kondicionál mluví ještě o více nereálných podmínkách a to o těch, které jsou již záležitostí minulosti. Říká, co by bývalo bylo, kdyby bývala byla splněna podmínka. Je ale jasné, že podmínka splněna nebyla a tak k dané věci vůbec nedošlo. (Kdyby se býval víc snažil, byl by ten závod vyhrál.) Je samozřejmé, že podobné gramatické struktury v češtině téměř nepoužíváme (nahrazujeme je běžnými podmínkami), v angličtině je však potřeba je říkat a psát správně. Vedlejší věta zde také nejčastěji používá spojku IF, kterou zde můžeme přeložit jako ‘kdyby byl, kdyby býval’.

if = kdyby býval

Tyto věty mluví o minulosti. V hlavní větě najdeme minulý podmiňovací způsob (would have + min. příčestí) a ve vedlejší se používá předminulý čas. Z tohoto důvodu bývají tyto věty celkem obtížné.

vedlejší podmínková větahlavní věta 
If he had tried harder, he would have won the race.TTT
If I hadn’t drunk so much, wouldn’t have been sick.TTT
předminulý čas WOULD HAVE + min příčestí 

Na těchto příkladech vidíme situace ke kterým TEHDY nedošlo, protože TEHDY nebyla splněna podmínka.

Další ukázky použití:

If I had studied more, I would have passed the test. TTT  (Ale neučil jsem se, a tak jsem ho neprošel.)
If he hadn’t lied to his girlfriend, she wouldn’t have slapped him. TTT  (Ale on jí zalhal, a tak jednu schytal.)
I would have helped him if he had asked. TTT  (Ale on nic neřekl, a tak jsem mu nepomohl.)